Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Για το 1ο ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Με ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΓΙΑ 2ο ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Με ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΙΑ 3ο ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Για το 4ο ΠΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Επιστροφή