ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Έναρξη Θερινής Προετοιμασίας: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

  Για όσους ξεκινούν την Γ´ Λυκείου η Θερινή προετοιμασία διαρκεί 7 εβδομάδες

(6 μαθημάτων + 1 εξετάσεων), με λήξη την 24η Ιουλίου,

ενώ για όσους ξεκινούν την Β´ Λυκείου διαρκεί 4 εβδομάδες με λήξη την 14η Ιουλίου.


Έναρξη Χειμερινής Προετοιμασίας: 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η έναρξη των χειμερινών μαθημάτων για τις τάξεις του Λυκείου θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου,

ενώ για τις τάξεις του Γυμνασίου στις 7 Σεπτεμβρίου.Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας:

Απο τις 10:00 πμ έως 10:00 μμ και το Σάββατο 10:00πμ έως 3:00μμ