16
Μαρ
2018

Οι φετινοί υποψήφιοι των Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις έως την Πέμπτη 29 Μαρτίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση απο τον ακόλουθο σύνδεσμο: ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ είτε από το Λύκειό τους. Την συμπληρώνουν και η οριστική υποβολή της γίνεται μόνο στο λύκειό τους.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr, αναρτώνται και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

About the Author